Allow audio

WAR IS ZEN

Hierbij wil ik je uitnodigen tot deelname aan het project: the Truth is Dada, een cassette uitgave en digitale release van Pravdada.

Uitnodiging

Dit naar aanleiding van het 100 jarig bestaat van Dada. The Truth is Dada is een caleidoscopisch collectief audio kunstwerk waarvan alle deelnemers ook de uitgever, promotor en distributeur zijn.

De bijdrages zullen worden gebruikt in nummers gemaakt door Pravdada. The Truth is Dada is een collectief product. Jouw bijdrage kan het uitgangspunt zijn voor een nieuw nummer, of gebruikt bij bestaand onaf liedje. In principe lever je iets in, en dit kan gebruikt worden naar wens: compleet, gedeeltelijk, of bewerkt. Je kunt daarbij participeren of voorwaarden stellen wat betreft jouw bijdrage, tot zover je wilt gaan. Wat je maar wil.

De soort muziek die jij geeft kan alles zijn: klassiek, jazz, hardcore, wereldmuziek, ambient, stemmen, geluiden. Het eindreslutaat is Dada.

Deelname kan globaal via drie varianten:

FREE Stuur jouw sample, stemfragment, rif, of complete track. Elke lengte is mogelijk. De inzending wordt naar believen gebruikt t.b.v the Truth is Dada.

TRACK Luister naar de onaffe nummers op https://pravdada.bandcamp.com/album/the-truth-is-dada
Speel hierop je eigen track in en stuur deze in. Aparte .wav file van complete lengte.

VIP Nodig me uit in jouw studio, buitenplaats of stedelijke omgeving of nodig jezelf uit bij ons. Ter plaatse maken we iets.

Inzendingen naar: ddd@pravdada.org

Hi! Hereby I want to invite you to participate in the project: the Truth is Dada, a cassette edition and digital release from Pravdada. To celebrate the 100th anniversary of Dada.

Invitation

As a celebration of 100 years of Dada. The Truth is Dada is kaleidoscopic collective audio artwork of which all participants are also the publisher, promoter and distributor.

The contributions will be used in numbers made by Pravdada. The Truth is Dada is a collective product. Your contribution can be the starting point for a new song, or used with an existing unfinished song. In principle you hand in something, and this can be used as desired: complete, partial, or edited. You can participate or set conditions regarding your contribution as far as you want to go. But the editors always stay with Pravdada.

The kind of music you give can be anything: classical, jazz, hardcore, world music, ambient, voices, sounds. The final result is Dada.

There are three variants globally:

FREE Send your sample, voice fragment, reef, or complete track.
Any length is possible.
The entry is used at will for the benefit of the Truth is Dada.

TRACK Listen to the unfinished songs on Bandcamp Pravdada
Play your own track and submit it.

VIP Invite me to your studio, country location or urban environment or invite yourself to our homestudio.
We make something on site.

submissions to: ddd@pravdada.org